Begroting 2019

3. Aantrekkelijk wonen

Gemeente Someren zet in op het eigentijdse, dorpse gemeenschapsgevoel, de veiligheid, de nabijheid van natuurgebieden en het brede aanbod aan voorzieningen binnen handbereik. Deze woongemeente is gericht op mensen die graag rustig landelijk willen wonen, maar wel dichtbij grootstedelijke voorzieningen en werk. In dit programma staan de veiligheid, duurzaamheid en aantrekkelijkheid van onze leefomgeving en infrastructuur centraal.

Lasten, baten en saldo

x € 1.000

Lasten

€ 17.090

30,2 %

Baten

€ 12.357

21,9 %