Begroting 2019

Samenvattend overzicht van baten en lasten

Samenvattend overzicht van baten en lasten

Een gemeentelijke organisatie is budget gestuurd. Dat wil zeggen dat de gemeentelijke taken mogen worden uitgevoerd binnen door de raad aangemerkte budgetten, lees: toegestane lasten. De raad heeft immers het budgetrecht. Lasten worden daarom weergegeven met een "+"; baten dienen als dekking voor de toegestane lasten en worden met een "-" weergegeven. Om misverstanden te voorkomen worden negatieve resultaten (verlies of nadeel) aangeduid met een "-" en worden positieve resultaten (winst of voordeel) aangeduid met een "+".

Bedragen in duizenden euro's

Omschrijving

Begroting 2018 na wijzigingen

Begroting    2019

Begroting    2020

Begroting    2021

Begroting    2022

Lasten

Samen Someren

19.418

19.653

19.782

19.587

19.499

GreenLab 2030

5.020

3.727

2.118

2.059

2.125

Aantrekkelijk Wonen

11.492

17.090

14.359

9.742

12.661

Hart van Someren

961

1.771

1.620

1.342

842

Bedrijfsvoering

11.388

13.685

10.330

12.573

9.011

Totaal Lasten

48.279

55.926

48.208

45.303

44.138

Baten

Samen Someren

-4.161

-4.097

-4.270

-4.344

-4.370

GreenLab 2030

-3.607

-3.634

-375

-285

-315

Aantrekkelijk Wonen

-7.634

-12.357

-8.898

-8.202

-7.570

Hart van Someren

-104

-165

-140

-105

-155

Bedrijfsvoering

-32.952

-36.263

-35.040

-32.681

-32.102

Totaal Baten

-48.458

-56.516

-48.723

-45.617

-44.512

Resultaat

180

590

515

314

374