Begroting 2019

2. GreenLab 2030

We streven naar een maatschappelijke geaccepteerde en gewaardeerde agrofoodsector met economisch toekomstperspectief binnen de kaders van duurzaamheid, gezondheid en welzijn van mens en dier in een mooi en beleefbaar buitengebied. Samen met andere Peelgemeenten willen we inzetten op circulaire economie. Deze ambitie in onze Toekomstvisie wordt in dit programma uitgewerkt met de thema's 'beleefbaar buitengebied', 'aantrekkelijk door toerisme, recreatie en horeca' en 'vestigings- en ondernemersklimaat'.

Lasten, baten en saldo

x € 1.000

Lasten

€ 3.727

6,6 %

Baten

€ 3.634

6,4 %