Begroting 2019

5. Bedrijfsvoering

Niet alleen buiten het gemeentehuis, maar ook erbinnen is aandacht voor actualiteit. Dat kan zijn vanuit wetswijzigingen, maar ook vanuit veranderende maatschappelijke normen en waarden. Alles met het doel om interactief en betrouwbaar te blijven.

Lasten, baten en saldo

x € 1.000

Lasten

€ 14.273

25,3 %

Baten

€ 36.263

64,2 %